Uvjeti i pravila korištenja Private Gym Boxa

Hvala vam što koristite Private Gym Box. Private Gym Box pruža usluge treninga, prostora i sadržaj „teretane bez osoblja“, u rezerviranom vremenskom periodu. Private Gym Box robna je marka u vlasništvu Udruge za sport i rekreaciju Olimp, Makarska. Ugovor o usluzi Private Gym Box („Ugovor“) je ugovor između Udruge za sport i rekreaciju Olimp, Makarska, koja zastupa Private Gym Box, uključujući povezane osobe (u daljnjem tekstu „Udruga“) i Usluge Korisnik- član (u daljnjem tekstu „Korisnik“) u vezi s preuzimanjem i korištenjem web stranice i Private Gym Boxa, prostora, opreme i srodnih usluga predviđenih Ugovorom (zajednički nazvanim „Usluge“). Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja postajete članom Udruge za sport i rekreaciju Olimp, čiji uvjeti članstva su regulirani Statutom Udruge.

1. Općenito

1.1. AUTORSKA PRAVA
Svi sadržaji objavljeni na ovoj web stranici podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela weba i sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

1.2. RAZMATRANJE
Uzimajući u obzir da Udruga dopušta Korisniku da koristi njezine Usluge, Korisnik pristaje na uvjete i odredbe ovog Ugovora. MOLIMO VAS PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE PRIJE PRISTUPA ILI KORIŠTENJA USLUGA.

1.3. IZMJENE
U bilo kojem trenutku i bez pristanka Korisnika, Udruga može jednostrano izmijeniti, preinačiti ili dopuniti ovaj Ugovor prema vlastitom nahođenju i bez ikakve obavijesti ili razloga. Nastavljajući koristiti web stranicu nakon bilo kakvih izmjena, preinaka ili dopuna, slažete se sa istima. Stoga, pažljivo redovito pregledavajte ovaj Ugovor kako biste bili u tijeku sa svim izmjenama, preinakama i dopunama istog.

1.4. OPREMA
1.4.1. Sva prethodno navedena oprema koju pruža Private Gym Box, u cijelosti ili djelomično, nazivat će se “Oprema”.
1.4.2. Sve usluge, oprema i prostori koje pruža Private Gym Box, u cijelosti ili djelomično, zajednički će se nazivati “Private Gym Box”.

1.5. KAKO FUNKCIONIRA
1.5.1. Korisnik će otvoriti korisnički račun (uključujući uplatu iznosa pologa po potrebi ) na web stranici Private Gym Boxa ili u aplikaciji za pametni telefon.
1.5.2. Nakon otvaranja korisničkog računa, Korisnik može rezervirati vremenski interval za korištenje Private Gym Boxa. Kod rezervacije vremenskog intervala za korištenje Private Gym Boxa moguće su dvije opcije:
– Korisnik je u mogućnosti rezervirati pojedinačni termin najmanje dva sata prije početka željenog termina. 
– Korisnik je u mogućnosti kupiti jedan od ponuđenih paketa sa određenim brojem sati. U slučaju kupnje nekih od paketa, korisnik nema mogućnost povrata istog i povrata novca.
1.5.3. Maksimalan broj osoba koje istovremenu mogu koristit Private Gym Box su dvije osobe.
1.5.4. Korisnik će morati pregledati i prihvatiti sve uvjete ovog Ugovora. Korisnik nadalje prihvaća i slaže se da:
a) Korisnik će se složiti da će Private Gym Box koristiti odgovorno u terminu rezerviranim pod njegovim korisničkim računom;
b) Korisnik je odgovoran osigurati da bilo koja osoba koja koristi Private Gym Box rezerviran pod njegovim korisničkim računom čita i poštuje ovaj Ugovor;
c) Prije korištenja Private Gym Boxa, korisnik mora provjeriti opremu. Ako nešto nije u redu s opremom, isto je potrebno odmah prijaviti. U suprotnom, Korisnik preuzima odgovornost za Private Gym Box. Tijekom rezerviranog termina, korisnik bi trebao čuvati Private Gym Box od zlonamjernog uništavanja.
d) Korisnik je u potpunosti odgovoran za štetu nastalu na Private Gym Boxu za vrijeme njegovog rezerviranog termina.
e) Zbog korisnikove sigurnosti, kad je oprema oštećena, korisnik treba sigurno zaustaviti upotrebu iste i prijaviti oštećenje. Private Gym Box popravit će oštećenje u najkraćem mogućem roku.
1.5.5. Rezervirani termin /rezervacija započinje od trenutka kada je korisnik rezervirao termin putem weba ili mobilne aplikacije. Po završetku rezervacije, korisnik mora osigurati da se oprema sigurno vrati u prvobitni položaj, a da Korisnik izađe iz teretane. Dodatne naknade primjenjivat će se ako se oprema sigurno ne vrati u prvobitni položaj i ako se Private Gym Box ne zaključa nakon termina rezervacije (ometanje mehanizma zaključavanja vrata).

1.6. PRAVILA
1.6.1. Private Gym Box zadržava pravo suspendiranja/deaktivacije bilo kojeg računa zbog nedoličnog ponašanja korisnika i / ili kršenja pravila.
1.6.2. Pravila uključuju, ali nisu ograničena na ona ovdje navedena.
1.6.3. Neprimjereno ponašanje uključuje, ali nije ograničeno na:
a) Šteta imovine
b) Krađa imovine
c) Povreda sigurnosti (uključuje, ali nije ograničena na neovlašteno korištenje videonadzora, ometanje mehanizma zaključavanja vrata)
d) Uznemiravanje drugih korisnika (uključuje, ali nije ograničeno na verbalno, fizičko i seksualno uznemiravanje)
e) Ostavljanje Private Gym Boxa nečistim i/ili nehigijenskim
f) Prekoračenje dopuštenog broja osoba
g) Prekomjerno zadržavanje na sesiji- terminu

1.7. OTKAZIVANJE I PROMJENA TERMINA
1.7.1. Korisnik može besplatno otkazati pojedinačni termin do 24 sata prije početka termina. U slučaju otkazivanja termina unutar 24 sata prije korištenja ili ne dolaska na rezervirani termin, korisnik ne dobiva povrat  novca.
1.7.2. Korisnik može promjeniti vrijeme početka rezervacije do 12 sati prije početka iste rezervacije. Promjena rezervacije se ne naplaćuje dodatno.

2. Usluge

2.1. PRIJAVA
2.1.1. Prije upotrebe Private Gym Boxa, korisnik bi trebao posjetiti www.privategymbox.eu i registrirati korisnički račun. Pri registraciji, Korisnik treba unijeti svoje osobne podatke sa telefonskim brojem i ostalim potrebnim informacijama za pravilno korištenje Private Gym Boxa. Nakon uspješne registracije, Udruga će pružiti Korisniku osobni račun (“Račun za teretanu- članstvo”), što znači da je Korisnik pristao i odobrio Udruzi da koristi njegove osobne podatke u svrhu pružanja Usluga Korisniku- članu što je regulirano Statutom Udruge.

2.2. LICENCA
2.2.1. Ovisno o tome da li se Korisnik pridržava uvjeta ovog Ugovora, Private Gym Boxa će dodijeliti Korisniku ograničenu, neisključivu, opozivu i neprenosivu licencu za
(i) pristup i korištenje aplikacija na vašem osobnom uređaju isključivo u svrhu povezivanja i korištenja Usluga; i
(ii) pristup i korištenje sadržaja, informacija i materijala dostupni putem Usluga isključivo za Korisnikovu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Sva prava koja nisu izričito zajamčena ovim uvjetima su pridržana.

2.3. VLASNIŠTVO
2.3.1. Usluge i sva prava na njima jesu i ostaju vlasništvo Udruge odnosno vlasništvo davatelja licence. Ni ovi uvjeti kao ni Korisnikovo korištenje Usluga, ne prenose se i ne dodjeljuju mu nikakva prava:
(i) na Usluge ili povezanost s istima, osim gore dodijeljene ograničene licence;
(ii) za upotrebu ili pozivanje na naziv i logotip Udruge, nazive proizvoda i usluga, zaštitne znakove ili žigove usluga ili one koji izdaju dozvole Udruge.

2.4. ZAHTJEVI I PONAŠANJE KORISNIKA
2.4.1. Usluge nisu dostupne za korištenje osobama mlađim od 18 godina. Korisnik neće odobriti trećim stranama da koriste njegov / njezin račun i ne dopušta osobama mlađim od 18 godina da koriste Private Gym Box osim ako nisu u njegovoj /njezinoj pratnji. Korisnik ne može dodijeliti ili na drugi način prenijeti svoj račun bilo kojoj drugoj osobi ili entitetu. Korisnik se slaže da će se pridržavati svih primjenjivih zakona prilikom korištenja Usluga, a Korisnik može koristiti Usluge samo u zakonite svrhe (npr. Bez nezakonite upotrebe prostora). Korisnik u svojoj upotrebi Usluga neće uzrokovati smetnje, neugodnosti ili imovinsku štetu bilo trećem pružatelju usluge ili bilo kojoj drugoj strani. U određenim se slučajevima od Korisnika može tražiti da pruži dokaz o identitetu za pristup uslugama ili njihovu korištenju, a Korisnik se slaže da mu se može odbiti pristup ili korištenje Usluga ako odbije pružiti dokaz o identitetu.

2.5. OBAVIJEST O PROMOCIJAMA
2.5.1. Registracijom korisničkog računa, Korisnik se slaže da mu Udruga može slati informativni sadržaj putem aplikacije Private Gym Box, (SMS) poruka, izravnih elektroničkih poštanskih pošiljaka (EDM) kao dio uobičajenog poslovanja Udruge.

2.6. ODRŽAVANJE
2.6.1. Udruga je odgovorna za svakodnevno vođenje, održavanje i popravak teretane. Ali to ne znači da je Udruga dužna osigurati da sva oprema bude u besprijekornom stanju u stvarnom vremenu. Prije upotrebe Private Gym Box korisnik bi trebao potvrditi cjelovitost sprava, učinkovitost i upoznati se s performansama opreme i sigurnosnih uređaja.
2.6.2. Ako korisnik utvrdi da oprema ne radi ispravno, prestat će koristiti neispravnu opremu i o problemu obavijestiti teretanu. Ako korisnik zanemari neispravnu opremu i nastavi je koristiti, korisnik bi trebao preuzeti odgovornost za nju.

3. Plaćanje

3.1. TROŠKOVI
Nakon izvršenja rezervacije svog termina u Private Gym Boxu, korisnik će platiti troškove korištenja Private Gym Boxa. Korisnik će moći pogledati cijenu Private Gym Boxa prije rezervacije.

4. Ograničenja i ostali uvjeti

4.1. ZASTUPANJA I JAMSTVA
Kao uvjet koji prethodi dogovoru Udruge da dozvoli Korisniku korištenje Private Gym Boxa , Korisnik zastupa i jamči Private Gym Boxu da:

a) Korisnik ispunjava minimalne uvjete za dob: (1) ima najmanje 18 godina i nije stariji od 65 godina.
b) Korisnik ima iskustva i upoznat sa sigurnim i kompetentnim radom Opreme te da je fizički i mentalno sposoban za upotrebu
c) Korisnik je upoznat sa svim primjenjivim lokalnim pravilima, propisima, kodeksima i zakonima koji se odnose na siguran i zakonit rad Opreme.
c) Korisnik je zdravstveno sposoban.

4.2. PRIZNANJA I SPORAZUMI
Kao uvjet koji prethodi dogovoru Udruge da dozvoli Korisniku korištenje Private Gym Boxa, Korisnik prihvaća i slaže se sa sljedećim:
a) Korisnik je sposoban za rad i upotrebu Opreme i ne oslanja se na Udrugu da nauči kako rukovati Opremom ili koristiti Opremu.
b) Korisnik je jedini odgovoran za rad i upotrebu Opreme na siguran, pažljiv i razuman način.
c) Sva Oprema je i ostat će u isključivom vlasništvu Udruge u svakom trenutku.
d) Udruga nije obvezna pružiti bilo kakvu vrstu osiguranja u vezi s Korisnikom ili Korisnikovim korištenjem Opreme, a u slučaju da Udruga, prema vlastitoj želji, osigurava, Korisnik ostaje odgovoran za bilo kakvu imovinsku štetu, osobne ozljede, ozljede drugih, štete, kazne, novčane kazne, gubici i / ili troškovi bilo koje vrste.
e) Ako Korisnik tijekom rada ili korištenja Private Gym Boxa ošteti imovinu ili ozlijedi drugu stranu, Korisnik je jedini odgovoran za takvu štetu ili ozljedu.
f) Korisnik će nakon svakog korištenja Private Gym Box ostaviti u istom stanju u kojem ga je zatekao.
g) Korisnik je odgovoran za bilo kakvu i svu štetu nastalu nepravilnom uporabom ili zlouporabom Private Gym Boxa i za troškove takve štete.
h) Korištenje Private Gym Boxa namijenjeno je samo onim osobama koje su sposobne i kvalificirane za samostalno rukovanje Opremom i koje su pristale na sve uvjete i odredbe ovog Ugovora.
4.3 ZAHTJEVI
Kao preduvjet korištenja Private Gym Boxa, od Korisnika se očekuje sljedeće:
a) Pažljivo pregledati opremu prije upotrebe kako biste se uvjerili da je u dobrom radnom stanju;
b) Ispitati radne komponente opreme prije nego što nastavi s namjeravanom uporabom;
c) odmah obavijestiti korisničku službu Private Gym Boxa o bilo kojem nedostatku, kvaru ili potrebnom popravku opreme; i

e) Odmah kontaktirati teretanu i lokalnu policiju u slučaju krađe opreme ili nesreće koja se dogodila tijekom korisnikove upotrebe opreme koja je rezultirala tjelesnom ozljedom.

5. Zaštita osobnih podataka

5.1. UVODNE ODREDBE
Udruga za sport i rekreaciju Olimp poštuje vašu privatnost i obvezuje se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici (koje mogu biti administrirane u ime Udruge za sport i rekreaciju Olimp od treće strane koja obično djeluje kao izvršitelj obrade) kojoj se može pristupiti preko ove stranice (dalje u tekstu „Stranica“, a zajednički „Stranice“). Ova pravila privatnosti („Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem informacija putem Stranica i našim korištenjem informacija. Ova se Pravila privatnosti primjenjuju isključivo na informacije prikupljene putem Stranica i ne primjenjuju se na informacije prikupljene putem bilo kojeg drugog izvora, uključujući, bez ograničenja, Facebook, Twitter, YouTube i druge web stranice trećih strana i društvenih medija. Ako se ne slažete s bilo kojim uvjetom u ovim Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu(e) ili nam davati bilo kakve osobne podatke.
Prikupljanje i pohranjivanje informacija vrši se u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
“Osobnim podacima” podrazumijevaju se sve informacije prikupljene i pohranjene u formi koja omogućuje da budete osobno identificirani, i to direktno (npr. imenom) ili indirektno (npr. brojem telefona) kao fizička osoba. Prije nego što nam dostavite te informacije, preporučujemo da pročitate ovaj dokument u kojemu su opisane naše smjernice za zaštitu privatnosti klijenata.

5.2. VRSTE PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU
Putem Stranice prikupljamo i pohranjujemo određene osobne podatke o vama (npr. informacije koje vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji, on-line identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za tjelesni, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet („Osobni podaci“)). U određenim slučajevima možemo zatražiti da nam date Osobne podatke, primjerice kada koristite obrazac za narudžbu i usluga koje nudimo, date komentare ili postavite pitanja, zatražite informacije, sudjelujete u promociji, natjecanju ili nagradnim igrama ili koristite druge značajke ili funkcije naše Stranice.
Za potrebe ovog Ugovora, “Osobni podaci” označavaju podatke o vama iz kojih vas je moguće identificirati, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
• ime i prezime
• adresa
• podaci za kontakt : e-mail adresa, broj telefona/mobitela
• podaci o Vašoj kreditnoj kartici koje ste dali u postupku rezervacije
• ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni.
Određene stranice na Stranicama mogu vam omogućiti da izradite vjerodajnice za prijavu upisivanjem svog korisničkog imena/ID ili e-mail adrese i lozinke i drugih informacija ili pomoću jedne od dostupnih metoda provjere autentičnosti putem društvenih mreža kao što je Facebook i Instagram. Ako odlučite izraditi vjerodajnice za prijavu putem svog računa pomoću jednog od dostupnih alata društvenih mreža za provjeru autentičnosti, dopuštate nam da pristupimo vašim Osobnim podacima koji su javno dostupni ili koje ste učinili javno dostupnim (npr. ime, korisnički ID, profilna slika), te informacijama kojima „Dopustite“ da Stranica pristupa. Stoga, putem autentifikacije putem jedne od opcija društvenih mreža, dopuštate nam da primimo vaše podatke koji su dostupni. Preporučujemo da pregledate relevantna pravila privatnosti trećih strana i sve uvjete i odredbe za metodu koju odlučite koristiti za provjeru autentičnosti.
Štoviše, kada se povežete sa Stranicom, postoje određeni Osobni podaci (npr. IP adresa, postavke kupnje, značajke za profiliranje) koji mogu uključivati identifikatore koji nam mogu omogućiti da na vaš uređaj šaljemo prilagođene oglase, zajedno s tehničkim, ne-osobnim podacima koji sami po sebi ne mogu identificirati bilo kojeg pojedinca („Ne-osobni podaci“, npr. tip internetskog preglednika“) koji se mogu prikupljati i pohranjivati pomoću „kolačića“ i drugih tehnologija praćenja. Osim toga, druge strane, kao što su partneri za oglašavanje i davatelji analiza, mogu s vašim informiranim pristankom prikupljati informacije o vašoj mrežnoj aktivnosti u određenom vremenskom periodu i preko Stranica. Ti podaci pomažu nam da ažuriramo Stranicu tako da ostane zanimljiva našim posjetiteljima i da sadrže sadržaj prilagođen interesima posjetitelja. Ako onemogućite kolačiće, možda nećemo moći optimizirati vaš posjet Stranici, a neke značajke na Stranici možda neće biti dostupne.
Osobne podatke možemo prikupljati putem upotrebe interne mreže nadzornih kamera i drugih sigurnosnih mjera u našim objektima koji mogu slikati ili snimati slike klijenata/kupaca, a služe nam radi zaštite našeg osoblja, klijenata i imovine.

5.3. SVRHE, PRAVNI TEMELJ OBRADE I MOGUĆE POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA
Udruga za sport i rekreaciju Olimp neće prikupljati Osobne podatke prilikom vaših posjeta našim Stranicama ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene stavke Osobnih podataka prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u aktivnostima na našim Stranicama. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjeta web stranici) i dalje možete pristupiti našim Stranicama, ali nećete moći sudjelovati u određenim promocijama, izraditi vjerodajnice za prijavu da biste upotrebljavali određene funkcije na Stranicama, aktivirati ili koristiti uslugu, ispuniti narudžbu ili dobiti informacije o proizvodu.
Kada dajete vaše Osobne podatke na Stranici, ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih pravila privatnosti. Korištenje vaših Osobnih podataka uključuje:
a) Poduzeti korake po vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. Odgovarati na vaša pitanja i komentare; ispuniti vaše zahtjeve, komunicirati s vama o vašim aktivnostima na Stranici);
b) Izvršiti ugovor kojem ste vi ugovorna strana (npr. pružiti vam pristup određenim područjima i značajkama na Stranici; ispuniti vašu narudžbu u vezi s kupovinom ili komercijalnim uslugama koje se nude na Stranici, pružiti usluge klijentima);
c) Istražiti sumnju na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istražiti bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim;
d) Pridržavanje zakonske obveze kojoj Udruga za sport i rekreaciju Olimp podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom);
e) Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu, obranu ili ostvarivanje zakonskih prava;
f) Slanje oglasa ili izravnih prodajnih materijala ili provođenje istraživanja tržišta, provođenje analitike podataka ili isporuku komercijalnih komunikacija putem elektroničkih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani (pozivi bez operatora) ili ne (pužna pošta i pozivi s operatorom), u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama;
g) Davanje vaših Osobnih podataka odabranim partnerima za oglašavanje za njihove marketinške svrhe u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama
Davanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točkama F i G je također dobrovoljno; nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor relevantnoj obradi podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na vašu konkretnu situaciju, može spriječiti Udruzi za sport i rekreaciju Olimp da šalje oglasne ili izravne prodajne materijale ili da provodi istraživanje tržišta, analitiku podataka ili isporučuje komercijalne komunikacije i/ili da vaše Osobne podatke dostavlja odabranim partnerima za oglašavanje za njihove marketinške svrhe. Mi vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe kao što je potvrda narudžbe ili zahtijevanje vaših daljnjih zahtjeva.
Vaše osobne podatke možemo dijeliti onoliko koliko je potrebno da bi bili u skladu s našim pravnim obvezama te zakonima i propisima koji se odnose na nas. Vaše osobne podatke možemo podijeliti s drugim stranama ukoliko imamo Vaš pristanak, ili bez Vašeg pristanka ukoliko je to potrebno kako bi izvršili svoje obveze prema Vama.
Što se tiče obveza prema lokalnim vlastima, moguće je da ćemo također biti u obvezi dostaviti Vaše informacije lokalnim vlastima ako je tako predviđeno zakonom.
Vi možete u svako doba otkazati zaštitu nad ovim podacima, izričitom izjavom. Također, možete u svako doba isključiti s naše mailing liste, čime Vaši podaci neće biti korišteni s naše strane za promociju. U tom slučaju mi ih možemo koristiti samo u svoje interne svrhe, npr. radi statističke obrade podataka. Podatke ćemo imati zabilježene u sustavu idućih 5 godina ili do Vašeg opoziva.
U trenutku kada dostavite svoje podatke pristajete na to da s vama kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu. Trenutak ulaska predstavlja vaš izričit pristanak na kontakt. Zaštita je privatnosti vaših podataka trajna, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste.

5.4. POVEZNICE NA DRUGE STRANICE
Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane Udruge za sport i rekreaciju Olimp. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje web stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših Stranica (uključujući one povezane putem e-pošte). Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo, te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenje virusa u vaš računalni sustav.

5.5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE
Budući da ne prikupljamo hotimično osobne podatke osoba mlađih od 18 godina, bili bismo zahvalni kada nam vaša djeca ne bi dostavljala bilo kakve osobne informacije bez Vaše dozvole.

5.6. SIGURNOSNE PRAKSE
Sigurnost vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna. Postavili smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana, kao što su hakeri. Vaša upotreba Stranice pokazuje vaš pristanak na ovaj rizik. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju i sve izravne, posebne, neizravne, posljedične ili kažnjive gubitke ili druge štete bilo koje vrste, bilo ugovorne (uključujući i temeljnu povredu), izvan ugovorne (uključujući i nemarnost) ili na druge) koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

5.7. PROMJENE I AŽURIRANJA NAŠIH PRAVILA PRIVATNOSTI
Udruga za Sport i rekreaciju Olimp pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.
Ova Politika privatnosti zadnji puta je ažurirana 11.04.2022. godine.

6. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicama ili ovim Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati na broj + 385 91 559 1837 ili na sljedećoj e-mail adresi privategymbox@gmail.com